Van Berkels Brainwave

Sommige architecten hebben visionaire ideeën als het om de ontwikkeling van een nieuw stationsgebouw gaat. Deze AV gaat over zo’n architect en zijn gerealiseerde ontwerp.