Ontruimd

Doel is een dorp in verval. Het moet plaats maken voor uitbreiding van de Antwerpse havens. Een kleine groep inwoners biedt nog verzet, maar de strijd is hopeloos. De aftakeling is alom aanwezig. Muren vol met vrolijke graffiti, maar achter de muren schuilt de tragedie van het verplichte vertrek.